blog-img-medium-2903 blog-img-medium-2903-mobile
0 komente

Dita e Internetit të Sigurt 2016

Me rastin e Ditës së Internetit të Sigurt, me 9 shkurt Komiteti Kosovar për shënimin e kësaj dite, KKDIS, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë organizuan një konferencë gjysmë-ditore që u mbajt...

blog-img-medium-2864 blog-img-medium-2864-mobile
0 komente

Krijimi posterave për Ditën e Internetit të Sigurt

Ambasadorët për internet të sigurt nga 14 shkollat pjesëmarrëse të projektit kanë krijuar postera për Ditën e Internetit të Sigurt i cili do të shënohet të marten me 09 Shkurt 2016. Së bashku me këta postera...

blog-img-medium-2815 blog-img-medium-2815-mobile
0 komente

Takimi me fëmijët ambasadorë

Është mbajtur takimi me fëmijët ambasadorë nga shkollat e ndryshme që janë pjesë e projektit për internet të sigurt. Ambasadorët e shkollave janë njoftuar me njëri-tjetrin, kanë ndarë përvojat e tyre në internet, dhe kanë...

blog-img-medium-2783 blog-img-medium-2783-mobile
0 komente

Prezentimet rreth projektit Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve II

Qendra për studime të avancuara FIT ka mbajtur ligjërata me prindër dhe arsimtarë për përdorimin e sigurt të rrjeteve sociale nga ana e fëmijëve. Prezentimet u kryen brenda dy javëve nëpër 14 shkolla fillore dhe...