blog-img-medium-3495 blog-img-medium-3495-mobile
0 komente

KËRKESË PËR OFERTË- Realizimi i videoanimacionit për përdorimin e sigurtë të internetit nga ana e fëmijëve

Qëllimi kryesor është zhvillimi i një animacioni me gjatësi rreth 1 minutë, që bën përcjelljen e porosisë për sigurinë në internet te fëmijët e Kosovës dhe informimin e publikut të përgjithshëm me disa nga rreziqet...

blog-img-medium-3486 blog-img-medium-3486-mobile
0 komente

Konfereca per shenimin e dites se internetit te sigurte 2018 “Krijo, Lidhu dhe Trego respekt: Nje internet me i mire fillon me ty!

Këtë vit, Kosova përmes KKDIS dhe akterëve tjerë ka shënuar Javën e Internetit të Sigurt nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, duke filluar me Konferencën për Ditën e Internetit të Sigurt 2018 për të vazhduar me Tryezën...

blog-img-medium-3361 blog-img-medium-3361-mobile
0 komente

Facilitimi dhe monitorimi i trajnimeve të bashkëmoshatarëve (Peer-to-peer trainings)

Gjate ketij muaji, Qendra per studime te avancuara FIT ka realizuar Peer-to-Peer trainings ku femijet asambleist te cilet jane trajnuar gjate veres u kane mbajtur prezantim me temen "Siguria ne Internet" nxenesve te shkollave fillore ne Gjakove,...

blog-img-medium-3259 blog-img-medium-3259-mobile
0 komente

Trajnimi për trajnerët e rinj (ToT)

Qendra për studime të avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë tashmë kanë përfunduar më shumë se gjysmën e trajnimeve për trajnerët e rinj (ToT) me fëmijët asambleistë të komunës së Gjilanit,...