blog-post-img-3361

Facilitimi dhe monitorimi i trajnimeve të bashkëmoshatarëve (Peer-to-peer trainings)
është shikuar 906 Herë

Gjate ketij muaji, Qendra per studime te avancuara FIT ka realizuar Peer-to-Peer trainings ku femijet asambleist te cilet jane trajnuar gjate veres u kane mbajtur prezantim me temen “Siguria ne Internet” nxenesve te shkollave fillore ne Gjakove, Gjilan, Mitrovice, Kline, Peje, dhe Ferizaj.

No Comments

Nuk ka komente për këtë artikull, bëhu i pari!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.