blog-post-img-3495

KËRKESË PËR OFERTË- Realizimi i videoanimacionit për përdorimin e sigurtë të internetit nga ana e fëmijëve
është shikuar 850 Herë

Qëllimi kryesor është zhvillimi i një animacioni me gjatësi rreth 1 minutë, që bën përcjelljen e porosisë për sigurinë në internet te fëmijët e Kosovës dhe informimin e publikut të përgjithshëm me disa nga rreziqet që mund të hasen gjatë përdorimit të internetit.

Për më shumë informata shih linkun e mëposhtëm:

Kliko këtu për të shkarkuar TERMAT E REFERENCES

No Comments

Nuk ka komente për këtë artikull, bëhu i pari!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.