blog-post-img-3486

Konfereca per shenimin e dites se internetit te sigurte 2018 “Krijo, Lidhu dhe Trego respekt: Nje internet me i mire fillon me ty!
është shikuar 614 Herë

Këtë vit, Kosova përmes KKDIS dhe akterëve tjerë ka shënuar Javën e Internetit të Sigurt nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, duke filluar me Konferencën për Ditën e Internetit të Sigurt 2018 për të vazhduar me Tryezën e Diskutimit me temën: “Adresimi i dhunës përmes internetit në shkolla” dhe vazhduar me aktivitete të ndryshme vetëdijësuese për fëmijë dhe me fëmijë për gjatë tërë javës 02-09 shkurt 2018, në kuadër të Ditës së Internetit të Sigurt që shënohet nga rreth 130 vende të Botës.

No Comments

Nuk ka komente për këtë artikull, bëhu i pari!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.