blog-img-medium-3557 blog-img-medium-3557-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për përdorimin e drejtë të rrjeteve sociale

Në këtë udhëzues, fëmijët mund të mësojnë se si të rregullojnë parametrat e privatësisë në...
blog-img-medium-3557
blog-img-medium-3555 blog-img-medium-3555-mobile

Raporti – Siguria e fëmijëve në Internet 2016

Given the lack of research in the field of children internet safety in Kosovo, this...
blog-img-medium-3555
blog-img-medium-3564 blog-img-medium-3564-mobile

Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë dhe edukatorë/mësimdhënës për pëdorimin e drejtë të rrjeteve sociale nga fëmijët

Ky material ka për qëllimi t’u ndihmojë prindërve dhe edukatorëve/ mësimdhënësve për të kuptuar sjelljen...
blog-img-medium-3564
blog-img-medium-2452 blog-img-medium-2452-mobile

Report – Internet safety for children 2014

Given the lack of research in the field of children internet safety in Kosovo, this...
blog-img-medium-2452
blog-img-medium-3562 blog-img-medium-3562-mobile

Facebook

blog-img-medium-3562
  • No categories