blog-img-medium-3521 blog-img-medium-3521-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për përdorimin e rrjeteve sociale

blog-img-medium-3521
blog-img-medium-3470 blog-img-medium-3470-mobile

Raporti për sigurinë e fëmijëve në internet 2016, SIGURIA E FËMIJËVE NË INTERNET

blog-img-medium-3470
blog-img-medium-2830 blog-img-medium-2830-mobile

Children Internet Safety Report

Here you may find the report "Internet Safety for Children" with the findings from the...
blog-img-medium-2830
blog-img-medium-637 blog-img-medium-637-mobile

Raporti për sigurinë e fëmijëve në internet 2014, SIGURIA E FËMIJËVE NË INTERNET

Duke pasur parasysh mungesën e hulumtimeve në Kosovë në fushën e sigurisë së fëmijëve në...
blog-img-medium-637
blog-img-medium-2801 blog-img-medium-2801-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet sociale

Udhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet sociale i bërë nga Qendra për Studime të...
blog-img-medium-2801
blog-img-medium-2776 blog-img-medium-2776-mobile

Rrjetet Sociale: Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë, dhe arsimtarë

Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë, dhe arsimtarë i bërë nga Qendra për Studime të...
blog-img-medium-2776
blog-img-medium-2155 blog-img-medium-2155-mobile

Udhëzues për Fëmijë

Udhëzues për Fëmijë rreth Sigurisë në Internet.
blog-img-medium-2155
blog-img-medium-2850 blog-img-medium-2850-mobile

Posteri për të drejtat dhe përgjegjësitë në internet

blog-img-medium-2850
blog-img-medium-2081 blog-img-medium-2081-mobile

Facebook

Leaflet rreth sjelljes së duhur në Facebook i bërë nga Qendra për Studime të Avancuara...
blog-img-medium-2081
blog-img-medium-2070 blog-img-medium-2070-mobile

Sajberdhuna

Broshurë me informacione të ndryshme rreth Sajberdhunës nga Qendra FIT në bashkëpunim me Save the...
blog-img-medium-2070
blog-img-medium-2062 blog-img-medium-2062-mobile

Vlerësimi i përdorimit të internetit, rreziku, dhe siguria në mesin e fëmijëve

Të gjeturat nga Qendra FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë.
blog-img-medium-2062
blog-img-medium-2055 blog-img-medium-2055-mobile

Sa është i sigurt fëmija im në internet?

Broshurë me informacione dhe këshilla për prindër për sigurinë dhe rreziqet në internet nga Qendra...
blog-img-medium-2055