blog-img-medium-2048 blog-img-medium-2048-mobile

I sigurt në Internet

Broshurë me këshilla për fëmijë për përdorim të sigurt të internetit nga Qendra për Studime...
blog-img-medium-2048
blog-img-medium-2041 blog-img-medium-2041-mobile

Si t’i mbrojmë nxënësit nga rreziqet në internet?

Broshurë me informacione dhe këshilla për arsimtarë për sigurinë dhe rreziqet në internet nga Qendra...
blog-img-medium-2041
blog-img-medium-3441 blog-img-medium-3441-mobile

Udhezues per Prinder dhe Edukatore 2015

SIGURIA E FËMIJËVE NË INTERNET UDHËZUES PËR PRINDËR DHE EDUKATORË
blog-img-medium-3441
blog-img-medium-660 blog-img-medium-660-mobile

Mbrojtja e të dhënave të fëmijëve

Të gjitha informacionet që mund të identifikojnë personalitetin tuaj paraqesin të dhëna personale. Emri, mbiemri, fotografia nga...
blog-img-medium-660
blog-img-medium-656 blog-img-medium-656-mobile

RRJETET SOCIALE

Sigurohuni që nuk keni vënë ndonjë informacion personal në prolin tuaj. Kjo përfshinë numrin tuaj të telefonit,...
blog-img-medium-656
blog-img-medium-655 blog-img-medium-655-mobile

UDHËZUES PËR PRINDËR

Udhëzuesi merr për bazë zhvillimet e shpejta të teknologjisë, siç janë, integrimi i rrjeteve sociale në...
blog-img-medium-655
blog-img-medium-650 blog-img-medium-650-mobile

TË DREJTAT E FËMIJËVE NË INTERNET

Kam të drejtë të ndjehem i sigurt dhe të jem i sigurt në internet.
blog-img-medium-650