Poštovani posetioci,

Želimo Vam dobrodošlicu na našu internet stranicu.

Internet je preobrazio moderan život pružajući brzu komunikaciju i neograničen pristup informacijama i uslugama. Međutim, internet je takođe pružio i nove mogućnosti za zloupotrebu i zlostavljanje dece. Prema tome, bez upotrebe odgovarajućih mera zaštite, deca ostaju izložena različitim rizicima na internetu, kao što su: cyber-nasilje, pornografija, ili pristup drugim štetnim materijalima.

Veoma je bitno da roditelji, zajedno sa decom, odrede pravila u vezi sa tim šta je prikladno i bezbedno za korišćenje na internetu i kako da se deca ponašaju na odgovoran način. Radeći zajedno deca i roditelji će imati veće koristi od korišćenja interneta i istovremeno će smanjiti rizik koji preti deci nesigurnim korišćenjem interneta.

Takođe, veoma je bitno da se buduće generacije osećaju sigurno prilikom korišćenja interneta, kako bi imali koristi od razvoja i napretka istog. Kada govorimo o sigurnosti dece prilikom korišćenja interneta od ključnog značaja je da otvoreno razgovaramo o riziku koji preti prilikom nebezbednog korišćenja interneta. Roditelji će na taj način naučiti kako da izbegnu ili kako da se suoče sa rizicima koji mogu ugroziti njihovu decu.

Glavni cilj ove internet stranice je podizanje svesti javnosti u vezi sa ponašanjem dece na internetu u nadi da će se deca zaštititi od opasnosti koje vrebaju sa interneta poznate kao nasilje, pornografija, sajber kriminal, izlaganje problematičnom i nezakonitom sadržaju i ostali mogući rizici. Na ovoj stranici se takođe mogu naći informacije i saveti namenjeni deci u cilju podizanja svesti istih o sigurnosti interneta, informacije o potencijalnim rizicima tokom korišćenja interneta, kao i saveti i uputstva kako da deca izbegnu rizik pre nego što isti postanu ozbiljan problem.

Mi želimo da pomognemo deci, roditeljima, nastavnicima i građanima Kosova da saznaju više o pitanjima sigurnosti interneta. Nadamo se da ćemo našim aktivnostima informisati javnost o rizicima interneta i pružiti rešenje za to kako da nam deca budu sigurnija prilikom pristupa internetu. FIT u sklopu različitih projekata sastavljaju materijale (uputstva, brošure, itd.) u cilju vaspitanja dece, roditelja i nastavnika – kako bi ih što bolje informisali o njihovoj sigurnosti onda kada su na mreži, i etici – i kako bi organizovali seminare za podizanje svesti dece u vezi sa sigurnim korišćenjem interneta i da budu oprezni u pogledu potencijalnih rizicima.

Poslednji publikacija

Video Novosti