blog-img-medium-3560 blog-img-medium-3560-mobile

Raporti – Siguria e fëmijëve në Internet 2016

Given the lack of research in the field of children internet safety in Kosovo, this...
blog-img-medium-3560
blog-img-medium-3559 blog-img-medium-3559-mobile

Udhëzues i detajuar për fëmijë për përdorimin e drejtë të rrjeteve sociale

Në këtë udhëzues, fëmijët mund të mësojnë se si të rregullojnë parametrat e privatësisë në...
blog-img-medium-3559
blog-img-medium-3561 blog-img-medium-3561-mobile

Report – Internet safety for children 2014

Given the lack of research in the field of children internet safety in Kosovo, this...
blog-img-medium-3561
  • No categories